Fagene på IME Mini MBA

Home»Fagene på IME Mini MBA

IME Mini MBA følger de klassiske moduler fra MBA-uddannelsen og er målrettet deltagere, der ønsker større indsigt i lederens værktøjer. Det koncentrerede forløb har fokus på Strategi, HR, Økonomi, Marketing, Forandring, Processtyring og personlig udvikling og er tilpasset en travl hverdag

   

Strategi

Dette modul klæder deltagerne på til at forstå de strategiske muligheder og udfordringer, man som ledelse bør overveje, når fremtidens aktiviteter planlægges. Her er stærk strategisk analyse vejen til de konkurrencemæssige fordele, som skal sikre organisationens overlevelse på lang sigt. Undervisningen omfatter både analyse og diskussion af egen organisation.

Økonomi & Regnskab

Modulet tager deltagerne gennem økonomistyringens og regnskabsfunktionens centrale opgaver. Resultatopgørelse, balance og de vigtigste nøgletal bliver analyseret i både cases og i egen organisation. Deltageren får indsigt i forskellige organisationers udfordringer og giver deltageren en bred økonomisk indsigt, som styrker forståelsen af organisationens finansielle styrker og regnskabsmæssige problemstillinger.

Marketing & Sociale Medier

Er viden om teori, metode og anvendt praksis inden for markedsføring. Vi ser på planlægning, udvikling og implementering af markedsføringsplaner, hvor sociale medier spiller en større marketingrolle end tidligere. Her får deltageren kendskab til kommercielle perspektiver på trends og forbrugeradfærd, også bliver samtidig klædt på til at forstå virkningen af sociale medier på organisationens marketingstrategi.

Processtyring & Lean

Processtyring er modulet, hvor potentielle indsatsområder til optimering af value chain behandles og diskuteres. Deltagerne arbejder med både leverandør og kundeperspektivet, og modulet bygger videre på strategi- og forandringsledelsesmodulerne. Det gør deltageren i stand til at arbejde med implementering af forbedringsinitiativer i organisationen baseret på optimeringsredskaber som Lean og Six Sigma.

HR & Personaleldelse

HR & Personaleledelse belyser et af af virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre. Det er i dag en essentiel opgave for organisationen at udvikle de menneskelige ressourcer, så medarbejderne hele tiden kan følge med udviklingen og samtidig nå de mål, som organisationen stiller. Modulet giver en introduktion til begreber som motivationsfaktorer, belønning, talent management og HR-jura.

Forandringsledelse

Den eneste konstant i verden er, at alting forandres. Løbende organisatoriske forandringer er nøglen til konkurrencemæssige fordele og vækst, men mange forandringsprojekter opnår ikke den ønskede opbakning eller den nødvendige indvirkning. Modulet zoomer ind på succesfulde forandringsinitiativer, men behandler også de mange hindringer, som ofte står i vejen for en vellykket implementering.

Lederskab & Personlig Strategi

Er undervisning i at tage ansvar for egen personlig udvikling og individuel lederskab. Fokus på modulet er, at personlig ledelse skal ses i sammenhæng med, at organisationer og samfundet hele tiden ændrer sig og stiller nye krav. Det kræver klarhed over egne værdier, kompetencer og personlige præferencer, og den øgede selvindsigt er fundamentet i den personlig strategi og fremtidig handlingsplan.

 

ime_mini_mba_modellen

Fagene på IME Mini MBA

Dette modul klæder deltagerne på til at forstå de strategiske muligheder og udfordringer, man som ledelse bør overveje, når fremtidens aktiviteter planlægges. Her er stærk strategisk analyse vejen til de konkurrencemæssige fordele, som skal sikre organisationens overlevelse på lang sigt. Undervisningen omfatter både analyse og diskussion af egen organisation.

Modulet tager deltagerne gennem økonomistyringens og regnskabsfunktionens centrale opgaver. Resultatopgørelse, balance og de vigtigste nøgletal bliver analyseret i både cases og i egen organisation. Deltageren får indsigt i forskellige organisationers udfordringer og giver deltageren en bred økonomisk indsigt, som styrker forståelsen af organisationens finansielle styrker og regnskabsmæssige problemstillinger.

Er viden om teori, metode og anvendt praksis inden for markedsføring. Vi ser på planlægning, udvikling og implementering af markedsføringsplaner, hvor sociale medier spiller en større marketingrolle end tidligere. Her får deltageren kendskab til kommercielle perspektiver på trends og forbrugeradfærd, også bliver samtidig klædt på til at forstå virkningen af sociale medier på organisationens marketingstrategi.

Processtyring er modulet, hvor potentielle indsatsområder til optimering af value chain behandles og diskuteres. Deltagerne arbejder med både leverandør og kundeperspektivet, og modulet bygger videre på strategi- og forandringsledelsesmodulerne. Det gør deltageren i stand til at arbejde med implementering af forbedringsinitiativer i organisationen baseret på optimeringsredskaber som Lean og Six Sigma.

HR & Personaleledelse belyser et af af virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre. Det er i dag en essentiel opgave for organisationen at udvikle de menneskelige ressourcer, så medarbejderne hele tiden kan følge med udviklingen og samtidig nå de mål, som organisationen stiller. Modulet giver en introduktion til begreber som motivationsfaktorer, belønning, talent management og HR-jura.

Den eneste konstant i verden er, at alting forandres. Løbende organisatoriske forandringer er nøglen til konkurrencemæssige fordele og vækst, men mange forandringsprojekter opnår ikke den ønskede opbakning eller den nødvendige indvirkning. Modulet zoomer ind på succesfulde forandringsinitiativer, men behandler også de mange hindringer, som ofte står i vejen for en vellykket implementering.

Er undervisning i at tage ansvar for egen personlig udvikling og individuel lederskab. Fokus på modulet er, at personlig ledelse skal ses i sammenhæng med, at organisationer og samfundet hele tiden ændrer sig og stiller nye krav. Det kræver klarhed over egne værdier, kompetencer og personlige præferencer, og den øgede selvindsigt er fundamentet i den personlig strategi og fremtidig handlingsplan.